Пелетен котел PELLETHERM PHAETHON

Автоматизираните пелетни котли PELLETHERM PHAETHON са проектирани за отопление на битови и фирмени обекти, както и за всесезонно подгряване на битова гореша вода. Отговарят на всички изисквание на директиви LVD, EMC и на стандарт EN 303-5, клас 5. Характеризират се с висока ефективност и надеждност. Котлите се предлагат и с вариант за пневматичен транспорт на пелети. Котли PHAETHON осигуряват комфортно отопление чрез автоматично изгаряне на дървесни пелети, отговарящи на стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014. Пелетите са екологично чисто и СОнеутрално гориво, благодарение на което разходите за отопление са по-ниски, в сравнение с използването на електроенергия, нафта и природен газ. Възможност за работа с интернет модул ecoNET300, позволяващ онлайн контрол и мониторинг на процеса на горене и мобилни приложения

Модел Ном. мощност Раб. налягане КПД Капацитет на бункера Воден обем Маса Дължина Височина Ширина Цена
Pelletherm PHAETHON 35 35 kW 2.5 bar >93% 105-115 кг 95 л 480 кг 912 мм 1640 мм 1136 мм 7890,00 лв
Pelletherm PHAETHON 50 35 kW 2.5 bar >91% 105-115 кг 120 л 530 кг 912 мм 1640 мм 1236 мм 8868,00 лв
Pelletherm PHAETHON 80 45 kW 2.5 bar >91% 200 кг 184 л 630 кг 1071 мм 1630 мм 1362 мм 10068,00 лв

​​Предимства на пелетните котли Pelletherm PHAETHON:
 • Без стъпковата и пълна модулация на котела позволява още по-пълно изгаряне и повишава ефективността (>93%)
 • Възможност за използване на дървесни пелети с различно качество
 • Впечатляващо съотношение на цена/качество
 • Резултатите от изпитванията за вредни емисии покриват дори изискванията, които се очаква да влязат в бъдеще
 • Въртящата се горивна камера на горелката осигурява непрекъснат горивен процес, елиминира нуждата от често спиране на процеса на горене, с цел механично почистване. Това е предпоставка за по-голяма ефективност и по-добри емисии при изгаряне, тъй като липсват преходните процеси при запалване на горивото след почистване
 • Комбинация от най-успешните, изпитани и утвърдени в практиката на фирмата продукти, като триходово котелно тяло и горелка с въртяща се горивна камера
 • Сигурност и надеждност, гарантирана от водещите и доказани на пазара доставчици на комплектуващите изделието елементи
 • Системата ecoNET осигурява пълен достъп до всички функции на контролера чрез използване на интернет модул. Всички сервизни функции са напълно достъпни чрез използването му. Потребителите могат да се възползват от ясно визуализираната история на работа на котела във формата на графики.
 • Автоматизирана експлоатация на котела. Възможност за контрол на всички основни функции на централното отопление и битова гореща вода
 • Всички компоненти на котела са проектирани така, че се осигурявас лесен и бърз достъп по време на почистване, обслужване и профилактика
 • Бърз и лесен за транспортиране. Модулната конструкция на котела позволява лесен демонтаж, когато и където е необходимо
 • Бързи и лесни настройки, само с няколко стъпки
 • Качествено изгаряне, с малък обем на пепелта, гарантиращо продължителност на експлоатацията, без ръчно почистване (месеци непрекъсната работа)
 • Технически решения в унисосн със световните тенденции в областта- "state of the air"
 • Защита от обратен огън
 • Защита от неправилна работа на вентилаторите.
 • Възможност за 24-часов мониторинг на процеса и сигнализация при неизправност.
 • Автоматично запалване
 •  Автоматизирана експлоатация на котела - регулиране на температурата с универсален термостат или специално дистанционно управление, със сензорен екран и вграден термостат, което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво
 • Модулен бункер и възможност за автоматично зареждане с гориво от друг външен резервоар, чрез пневматичен транспорт
 • Fuzzy Logic на горивния процес, чрез който се намалява броя прекъсвания на работата, консумацията на гориво и ел.енергия и се повишава качеството на модулацията на мощността
 • Модулна конструкция на контролера - възможно разширение на системата за управление, чрез допълнителна работа на три помпи (котелна помпа, помпа за битова гореща вода и помпа за смесителен вентил);
 • Механизирано ръчно почистване на топлообменника
 • Стоманена триходова конструкция, позволяваща динамична работа на котела. Вентилаторите за свеж въздух и димни газове са снабдени със сензори на Хол, повишаващи качеството на модулацията на мощността, надеждността и безопасността на системата
 • Стоманена триходова конструкция, позволяваща динамична работа на котела
 • Микропропроцесорен модул за управление параметрите на котела, с атрактивен сензорен дисплей, представящ подходяща информация за работата на съоръжението, с меню на български език
 • Новото поколение контролери, позволява на котела сам да изчисли и приложи алгоритъм за пълното изгаряне на горивния материал. Точното съотношение въздух/гориво става възможно чрез температурни сензори, дозиращи шнекове и вентилатори, снабдени с Хол сензор, който следи за действителното количество въздух, спрямо горивото, навлизащо в горивната камера и димните газове
 • Възможност за следене на температурата на димните газова
 • Възможност за програмиране температурата на битовата гореща вода в седмичен цикъл
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон
 • Възможност за управление по външна температура
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението
 • Дистанционно управление
 • Функция лято/зима
 • Пароли за ограничаване на нивата за достъпо до параметрите за сервизния персонал
 • История на алармите и грешките - съхранение на историята на последните грешки и аларми, включително описание, дата на възникване
 • Автоматично стартиране след пад на напрежението – запаметяват се последните настройки
 • Информация за количеството пелети в бункера - графична и звукова информация, когато няма гориво
 • Съхраняване на статистически данни за работата на системата - възможен мониторинг на работата и намаляване на разхода на гориво, напр. наблюдение на температурата на отоплителната вода, мощността на горелката и времето за работа на гориво-захранващото устройство (опция при използване на Eco NET модула през интернет)
 • Възможност за програмиране на необходимите стайни температури в седмичен цикъл с ecoSTER panel (опция)
 • Възможност за мониторинг на горивния процес с ламбда контрол (опция).