Пелетен котел PELLETHERM MARATHON

Пелетните котли PELLETHERM MARATHON осигуряват комфортно отопление чрез автоматично изгаряне на дървесни пелети. Автоматизираните пелетни котли Pelletherm MARATHON са проектирани за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през лерния сезон. Характеризират се с висока ефектвиност и надеждност. Вложени са компоненти от престижни европейски производители.

Модел Ном. мощност Раб. налягане КПД Воден обем Маса Дължина Височина Ширина Цена
Pelletherm MARATHON 20 20 kW 2.0 bar >90% 70 л 330 кг 1480 мм 1180 мм 600 мм 4500,00 лв
Pelletherm MARATHON 30 30 kW 2.0 bar >90% 100 л 390 кг 1480 мм 1380 мм 600 мм 4710,00 лв
Pelletherm MARATHON 40 40 kW 2.0 bar >90% 105 л 420 кг 1520 мм 1480 мм 600 мм 5856,00 лв

Предимства на пелетните котли PELLETHERM MARATHON:
 • Високата ефективност (>90 %) и използването на дървесни пелети с различно качество са гаранция за ниски разходи за отопление
 • Лесно обслужване, висока степен на надеждност и безопасност
 • Възможност за контрол на всички основни функции на централното отопление и битовата гореща вода.
 • Възможност за управление по външна температура.
 • Въртящата се горивна камера на автоматизираната пелетна горелка осигурява непрекъснат горивен процес, елиминира нуждата от често спиране на процеса на горене, с цел механично почистване. Това е предпоставка за по-голяма ефективност и по-добри емисии при изгаряне, тъи като липсват преходните процеси при запалване на горивото след почистване
 • Пълен достъп до всички функции на контролера чрез използване на интернет модул. Всичкки сервизни функции са напълно достъпни чрез използването му. Потребителите могат да се възползват от ясно визуализираната история на работа на котела във формата на графики
 • Комбинация от най-успешните, изпитани и утвърдени в практиката на фирмата продукти, като триходов тръбен топлообменик и горелка с въртяща се горивна камера
 • Качествено изгаряне, с малък обем на пеплта, гарантиращо продължителността на експлоатацията, без ръчно почистване (месеци непрекъсната работа)
 • Интуитивна и лесна експлоатация
 • Практичен дизайн, дисплей за управление с функционални бутони и меню на български език, представящ пълна информация на работата на съоръжението
 • Автоматично запалване
 • Fuzzy Logic на горичния процес, чрез който се намалява броя на прекъсвания на работата, консумацията на гориво и на ел. енергия и се повишава качеството на модулацията на мощността
 • Възможноста за следене на температурата на димните газове- опция
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон
 • Автоматизирана експлоатация на котела- регулиране на температурата с универсален термостат или специално дистанционно управление със сензорен екран и вграден термостат, което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво
 • Вграден седмичен програматор
 • Управление на съд за БГВ
 • Допълнителни модуци (опции) за контрол на смесителните системи (помпа, температурни сензори, трипътен вентил)
 • Функция лято/зима
 • Стоманена триходова конструкция, позволяваща динамична работа на котела
 • Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за сервизния персонал
 • Вентилаторите за свеж въздух и димни газове (опция) са снабдени със сензори на Хол, повишаващи качеството на модулацията на мощността, надеждността и безопасността на системата
 • Отговарят на всички изисквания на директиви LVD, EMC и на стандарт БДС EN 303-5:2012
 • Екологична експлоатация- нивата на генерираните емиции покриват най-строгите европейски изисквания
 • Конструкцията е изработена от качествени материали, използвани са най-съвременните технологии
 • Елементна база изцяло от реномирани европейски производители.