Комбиниран пелетен котел BISOLID Saver C

Комбинираните пелетните котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка Bisolid GP xx_B и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките са Bisolid GP xx_B. По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).
Работи изключително добре и само на пелети . Електронното управление е произведено от водещ български производител.

Модел Ном.мощност Раб.налягане КПД дърва/пелети Воден обем Маса Дължина Височина Ширина Цена
Saver C 25 25 kW 2.0 bar 86% / 91%  70 л. 268 кг. 896 мм.   900 мм. 670 мм. 3416.40 лв.
Saver C 35 35 kW 2.0 bar 86% / 91% 100 л. 316 кг. 896 мм. 1100 мм. 670 мм. 3712.80 лв.
Saver C 45 45 kW 2.0 bar 86% / 91% 105 л. 331 кг. 896 мм. 1200 мм. 670 мм. 4049.40 лв.


Предимства на комбинираните пелетни котли от серията SAVER C:
 • Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети;
 • Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
 • Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
 • Пелетните горелки Bisolid GP xx_B са напълно автоматизирани – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции с меню на български език;
 • Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво, съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво;
 • Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация;
 • Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;
 • Собствена патентована система от стикери с течни кристали за контролиране на налягането в горивната камера на котела. Това решение осъществява сигнализация при необходимост от почистване на горелката.
 • Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;
 • Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор (при работа на пелети )
 • Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор;
 • Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;
 • Управление на пелетната горелка през GSM модул (опция), чрез изпращане на SMS команди - възможност за спиране, пускане и преглед на текущото й състояние;