Следгаранционно обслужване

Следгаранционно обслужване са дейностите, обезпечаващи бъдещата работа на системата (профилактика , почистване,ремонт  и др.)