Монтаж

Извършваме монтаж на закупените от нас продукти (стоки), като началото и краят на монтажа са упоменати в договора.