Гаранция

След  доставката, монтажа и пуска на системата (инсталацията) издаваме гаранционна карта, чийто срок е 24 месеца. Всички ремонти, които се извършват през тези 24 месеца и не са по вина на клиента, са безплатни.