СОЛАРНИ СИСТЕМИ

предназначени са да улавят слънчевата енергия и загряват определен флуид (вода или пропилен гликол) . Те са основен елемент при изграждането на соларни системи с индиректно загряване на водата .  Според  начина им на изработка са вакуумно-тръбни  или панел колектори .

предназначени са да загряват водата  през летните месеци.Състоят се от стойка , соларен панел и соларен бойлер (възможност за монтаж на ел.нагревател и контролер) .Характерезират се с висока ефективност и относително лесен монтаж.

предназначени са да затоплят и съхраняват  битовата вода . Затоплянето става индиректно с ъс серпентина през която минава затоплен флуид (вода или пропилен гликол) от котел, камина  или соларен колектор .Най-често използваните бойлери са с една или две серпентини .

предназначени са да събират, съхраняват и разпределят водата от отоплителните инсталации. Осигуряват максимална ефективност – намаляват разхода на енергия за затоплянето на обекта в който са монтирани .

предназначени са да пренасят топлината от източника (котел , камина или соларен колектор ) до отоплителните тела (радиатори , лири или подови серпентини).