ОТОПЛЕНИЕ

предназначени са за изгаряне на биомаса ( пелети , дървен чипс  и костилки).Те са близки като конструкция с котлите на твърдо гориво ,но в повечето случай са триходови и са оборудвани най общо с  с вентилатор , запалка ,шнек и електронно управление  което осигурява прецизна и икономична работа .Задължително условие за  работата им е постоянно електричество .С автоматизираната си и надежна работа облекчават нашето ежедневие.
предназначени са за изгаряне на дървестни пелети с диаметър Ф 6. Съществуват два вида пелетни камини – сухи (отопляват помещението в което се намират  с топъл въздух ) и с водна риза (отоплението се извършва посредством отоплителна инсталация  с вода или друг топлоносител).Ооборудвани са  най общо с  с вентилатор , запалка ,шнек и електронно управление  което осигурява прецизна и икономична работа .Задължително условие за  работата им е постоянно електричество .С компактните си размери и красотата на живия пламък са удоволствие за всеки дом.
предназначени са за изгаряне на пелети от различни видове.Поставят се на различни видове водогрейни котли . Максимална ефективност се получава при монтажа им на  проектирани за работа на пелети котли. Оборудвани са най общо с  с вентилатор , запалка ,шнек и електронно управление  което осигурява прецизна и икономична работа. Задължително условие за  работата им е постоянно електричество.
КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

предназначени са за изгаряне на дърва , въглища и брикети.Масовите водогрейни котли са с максимално опростена конструкция като в повечето случай са едноходови и двуходови .За тяхната работа не се изисква електричество .Работят с естествена тяга  и  подаването на нужният за горенето въздух се осигурява посредством термостат и клапа .Подходящи за за трудно достъпни райони  и райони с проблемно електричество .
КАМИНИ С ВОДНА РИЗА

предназначени са за изгаряне на дърва  и брикети.Те са с максимално опростена конструкция .Силата на горене се  контролира с различни видове клапи  поставени на свежия въздух и димните газове . За тяхната работа не се изисква електричество. Подходящи за за трудно достъпни райони  и райони с проблемно електричество .
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

предназначени са до затоплят помещенията в които са поставени  на принципа на естествената конвекция на въздуха.Ал.радиатори имат висока ефективност , красив дизайн и относително ниско тегло.Предлагат се с различни мощности , размери и цветове.
СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

предназначени са до затоплят помещенията в които са поставени  на принципа на естествената конвекция на въздуха.Стоманените радиатори съчетават добра цена която не е за сметка на качеството. Предлагат се с различни мощности , размери и цветове и нещо много важно удобни са за почистване .
ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

предназначени са до затоплят помещенията в които са поставени  на принципа на принудителната  конвекция на въздуха(посредством вентилатор)Вент.конв. могат да бъдат монтирани в всички части на помешението(включително и на тавана) , което няма да навреди на тяхната ефективност . Предлагат се с различни мощности , размери и цветове.За тяхната работа е необходимо ел.захранване .
ЛИРИ

основно се използват за затопляне на санитарни помещения.Лирите могат да бъдат изработени от стомана или алуминий и са покрити с устойчива боя (прахово боядисване),предлагат се р различни размери ,форма и цветове .remaining essentially unchanged. It was popularised in the...
СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА

нейното предназначение е да регулира или спира работата на отделните отоплителни тела.Монтажа на спирателна арматура ви гарантира в времето възможност за промени в отоплителната инсталация и ремонт на желаното от вас помещение .