ЗА НАС

„Енергия 07” ЕООД  е създадена в гр.Варна през 2007 г. и е насочена в монтажа на соларни инсталации за битова гореща вода. До 2011 г.изградихме голям брой обекти и за наша най-голяма радост спечелихме вашето доверие. Същевременно започнахме да отговаряме на все по-голямото търсене на фирми в областта на отоплението. Първите отоплителни инсталации монтирахме на нашите клиенти с изградени соларни системи, като по този начин намалихме до минимум използването на скъпата ел. енергия. Постепенно започнахме да предлагаме цялостни решения за вашия дом или бизнес, които включват изграждане на соларни системи за битова гореща вода и подпомагане на отоплението, изграждане на опоплителни инсталации  с радиатори, конвектори и подово отопление. През последните години цената на дървата достигна рекордна стойност, поради което доста хора се пренасочиха към отопление на пелети. Ние успяхме да отговорим на търсенето с качествените продукти на „ ЕКОТЕРМПРОЕКТ”  БЪЛГАРИЯ  и „ЕКОСПАР” МАКЕДОНИЯ, на които сме и представители за гр.Варна.