Автоматизиран пелетен котел Pelletherm V.2

Автоматизираните пелетни котли Pelletherm V.2 са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон.  Характеризират се с изключително висока ефективност и надеждност.Вложените в него части са произведени от водещи европейски фирми.

Модел Ном.мощност Раб.налягане КПД Воден обем Маса Дължина Височина Ширина Цена
Pelleterm  30 V 2 MO 1   30 kW 2.5 bar 93 %   95 л. 460 кг. 850 мм. 1380 мм. 1520 мм.  7170.00 лв.
Pelleterm  45 V 2 MO 1   45 kW 2.5 bar 93 % 120 л. 575 кг. 850 мм. 1380 мм. 1620 мм.  8190.00 лв.
Pelleterm  60 V 2 MO 1   60 kW 2.5 bar 93 % 184 л. 711 кг. 970 мм. 1620 мм. 1620 мм.  9700.00 лв.
Pelleterm  80 V 2 MO 1   80 kW 2.5 bar 93 % 184 л. 730 кг. 970 мм. 1620 мм. 1880 мм. 11200.00 лв.
Pelleterm 100 V 2 MO 1 100 kW 2.5 bar 93 % 220 л. 770 кг. 900 мм. 1830 мм. 1880 мм. 12500.00 лв.


Голямо удобство е , че котела се транспортира на две части който се съединяват в помещението в което ще бъде поставен .(особенно за големите мощности)

Основни предимства:
 • Автоматично запалване;
 • Автоматична пет степенна модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и електрическа енергия;
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезен модел на дозиращо устройство за подаване на горивото, елиминиращ фактора "обратен огън" и самозапалване;
 • Автоматизирана експлоатация на котела - регулиране на температурата със стаен термостат (седмичен програматор), който гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
 • Възможност за управление на циркулационна помпа и акумулиращ съд;    
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
 • Микропроцесорен модул за управление параметрите на котела и табло с интерфейсен дисплей;
 • Автоматично почистване (обстъргване) на пепелния остатък в скарата на горелката без прекъсване на горивния процес;
 • Вграден бункер с обем 100 kg и възможност за автоматично зареждане с гориво от друг външен източник;
 • Механично почистване на тръбния сноп;
 • Стоманена триходова конструкция позволяваща динамична работа на котела
 • Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за сервизния персонал;
 • Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност;
 • Отговарят на всички изисквания по директиви LVD, EMC и по стандарта EN 303-5;
 • Екологичен при работа - нива на въглеродни емисии, които покриват най-строгите Европейски изисквания;
 • Възможност за старт и стоп чрез GSM модул - опция.